حسنات و سیئات

کد محصول:
مشخصات محصول:
 • سخنران
  :
  استاد محمد شجاعی
 • کارگاه
  :
  انسان شناسی
 • تعداد جلسات
  :
  15
 • دسته بندی
  :
  مستقل
 • تولید محصول
  :
  1389
... تومان
قیمت کل : ... تومان

شناسنامه حسنات و سیئات

یکی از انواع حسنه این است که انسان می‌تواند از اموال و فرزندان خود، باقیات صالحات بسازد، اما قرآن ثواب «باقیات صالحات» را از مال و ثروت و فرزند بهتر می‌داند. البته فرزند خوب و اساساً فرزند، جزء باقیات انسان است؛ چه سیئاتش و چه صالحاتش. آثار و شاگردان انسان نیز، جزء باقیات انسان هستند.
اینطور نیست که وقتی انسان مُرد، نامه عملش بسته و قفل شود و دیگر هیچ خیر و شری برایش نباشد. او وقتی می میرد، نامه عملش کاملاً باز است و از طریق فرزندانش یا از طریق نتیجه ی کارهایی که انجام داده، به او خیر و شر می رسد. از یک کتاب و تولید اقتصادی خوب یا بد گرفته تا فسادی که در یک جایی پایه گذاری کرده، نتیجه‌ی همه‌ی آنها به طور مستمر و ابدی به او می‌رسد.


🎤تعداد جلسات: 15 
🎧 مستقل
🎼 تولید محصول: 1389


عناوین برگزیده: 
«حسنه ی پنهانی» گناه پنهانی را برطرف می کند
بالاترین حسنه، خلق نیک است.
چگونگی تبدیل سیّئات به حسنات
منشأ تبدیل سیئات به حسنات
حسنات و آمرزش گناهان
 

[نظرات کاربران]