آداب تعلیم و تربیت

کد محصول:
مشخصات محصول:
 • سخنران
  :
  استاد محمد شجاعی
 • کارگاه
  :
  انسان شناسی
 • تعداد جلسات
  :
  40
 • دسته بندی
  :
  مستقل
 • تولید محصول
  :
  1377
... تومان
قیمت کل : ... تومان

معرفی محصول آداب تعلیم و تعلم

ما در حرکت به سمت آخرتمان نیاز به تحصیل آگاهی داریم.

آدمی در آغاز ولادتش، فاقد علم، ادراک، تربیت و کمال است و به تدریج با آموزههای مستقیم و غیرمستقیم، استعدادهای نهفتة او به فعلیت رسیده و رشد مییابد. از اینرو، مکتب حیات بخش اسلام برای تربیت انسان در تمام مراحل زندگی برنامههای ویژهای دارد تا او را برای رسیدن به عالیترین مرحلة تکامل انسانی آماده سازد؛ زیرا آدمی تا خویشتن را نشناسد و رابطهاش را با جهان و آفرینندة آن نیابد و نداند از کجا آمده و در کجا و به سوی کدامین هدف در حرکت است، هرگز به هویت انسانی خود نخواهد رسید؛ و رسیدن به این موهبت تنها در پرتو «تعلیم و تربیت» صحیح به دست میآید.

 

🎤تعداد جلسات: 40 

🎧 مستقل

🎼 تولید محصول: 1377


 

جملات ناب:

 • اگر دانشمندی به خاطر آزمندی و گرایش به دنیا به اهل دنیا بپیوندند خویشتن را در معرض سقوط قرار داده و به امانتی که خداوند متعال به دست او سپرده است؛ یعنی به علم و دانش خیانت کرده است.
 • دو بیماری که هر جوانی و طالب علمی را تهدید می‌کند، ریاکاری و غفلت از خود است.
 • یکی از حقوق عالم و دانشمند بر شاگرد این است که عالم را با سؤالات زیاد خسته نکند. سؤالات بی‌ربط نباشد. سؤالهایی که جوابش در کتاب و رساله وجود دارد یا چیزی که بدست آوردنش برات خیلی راحت است، به او تحمیل نکند.
 • شاگرد نباید میان استاد و کسی که با او در حال گفتگوست حرکت کند. او باید در جلو یا پشت سر آنها حرکت نماید و خود را زیاده از حد به آنها نزدیک نسازد و به سخنان آنان گوش ندهد.
 • شاگرد باید اوقات و فرصتهای شبانه‌روزی خود را طبق برنامه تحصیلی خود تقسیم‌بندی و طرح‌ریزی نماید. زیرا این کار، موجب برکت و ازدیاد عمر علمی و فرصتهای تحصیلی دانشجو می‌گردد.

 

عناوین برگزیده:

 • ضرورت کسب آگاهی
 • حفظ مقام و منزلت علم
 • وظائف شاگرد نسبت به استاد
 • مقام و منزلت استاد
 • اهمیت ادب در مجالس علم
 • برنامه‌ریزی ساعات شبانه‌روزی برای اشتغالات علمی
[نظرات کاربران]