برچسب‌ها | مؤسسه منتظران منجی
www.montazer.ir
امروز: دوشنبه 29 مرداد 1397 | ساعت : 05:32:19 | نسخه آزمایشی
بسیاری از آسیب‌های بدنی و تهدیدهایی که به انسان می‌شود، به خاطر زبان درازی یا بدزبانی است. اگر انسان در هر موقعیتی زبانش را حفظ کند، تا حدود زیادی از... تاریخ انتشار: 18 آذر 1396 زمان انتشار 08:30
آنچه که از یک شخص یا از شیء ظهور می‌کند، نماینده‌ی باطن آن شخص یا شی است. زبان و نحوه انتخاب هر کس در کلمات، حکایت از باطن او می‌کند و قیمت او را... تاریخ انتشار: 04 آذر 1396 زمان انتشار 15:15
اساسا سلامت در تمام شیوه های زندگی انسان باید تبدیل به یک سبک زندگی سالم شود . تاریخ انتشار: 02 اسفند 1394 زمان انتشار 15:30
پیامبر صلوات الله علیه می‌فرماید: خداوند ظرف‌هایی دارد. هرکدام از بخش‌های شخصیت انسان ظرف یک چیز هستند. جسم انسان ظرف محسوسات است. چشم ما طول موج،... تاریخ انتشار: 23 آذر 1393 زمان انتشار 15:00
عناوین مورد بحث در این جلسه: خوشبختی انسان در دنیا و آخرت وابسته به سلامتی جسم و روح است. فکر برای دنیا و آخرت سازندگی دارد... تاریخ انتشار: 21 آبان 1393 زمان انتشار 16:30